Een serie podcasts door Ossy en Osier. Ze bieden een scherpe blik op het leven in de lage landen door een Neder-Vlaamse bril…

Praattafel 6:

Deze zesde Praattafel stijgt op in Antwerpen en vliegt over een gigantische afvalberg waarna we over en weer langs Maastricht en Luik fladderen om rakelings boven Amsterdam even naar onze boven-de-Moerdijk reporter Rein te wuiven.

Gelukkig kon onze vlucht het taalbad van de nieuwe Vlaamse onderwijsminister ontwijken maar moeten we vaststellen dat datzelfde taalbad reeds vervuild werd door de balletjes in tomatensaus van Vlaamsch boegbeeld Zuhal Demir.

Facebook bestaat en dat is maar goed ook want anders had deze week gewoonweg nooit plaatsgevonden, dus log in, laad op, zet je neer, plof je kraak en geniet van het Weeklied, het voorleesmoment, onze fluwelen stemmen en nog veel meer in alweer de zesde Praattafel Podcast!